HMS

HMS-politikk

O.Hansen & Sønner A/S har som høyeste prioritet å ivareta helse og sikkerhet hos alle personer som er involvert i våre aktiviteter, fra planlegging til gjennomføring. Vi arbeider for å ha en trygg og helsefremmende arbeidsplass, uten å ha negativ påvirkning på våre omgivelser og uten materielle skader.

HMS-IK

O.Hansen & Sønner A/S innehar systemer for Internkontroll, som hjelper oss å ha et aktivt HMS-arbeid, samtidig som et slikt system også er et godt verktøy for å dokumentere og kvalitetssikre vårt arbeide.

Kvalitetspolitikk

O.Hansen & Sønner A/S har som mål å være en foregangsbedrift innen sin virksomhet, både når det gjelder planlegging og utførelse. Vi skal være en foretrukken partner og arbeidsgiver innen våre fag.

Løsningsorienterte og dyktige ledere og medarbeidere i direkte dialog med kunden vil til enhver tid innfri kundens krav og forventninger.

 

O.Hansen og Sønner A/S er med i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning med Achilles ID: 29379, og er godkjent for følgende tjenestegrupper:

3.05.08 Civil Works / Building Contracting Services
3.08.06 Disposal / Distribution and waste transport services etc.

Kompetanse

Målgruppe og filosofi

Løsningsorienterte

HMS

Kontakt oss

Telefon: 48 32 4000
E-post: postmaster@o-hansen.no


Adresse:
Hydroveien 160, 4265 Håvik

Om oss

O. Hansen & Sønner AS leverer transport- og entreprenørtjenester på Karmøy og omegn. Vi har lang fartstid, og bred erfaring. En trygg og seriøs aktør, som vil sørge for at ditt oppdrag blir utført etter avtale.