Tjenester

O.Hansen & Sønner har trekkvogner og kjører langtransport. Vi utfører faste oppdrag og hjullastertjenester for for Hydro.

Vår entreprenøravdeling tar alle slags oppdrag innen grunnarbeid – blant annet vei, riving og sanering.

Vi har tilbyr blant annet følgende tjenester

 • Langtransport av ADR-gods, bulkmasser og stykkgods
 • Express-transport
 • Partilast
 • Lossing og lasting av bulkbåter
 • Industritjenester
 • Feiing av parkeringsplasser og langs veg
 • Brøyting, snørydding, salting og strøing
 • Grøfting og drenerings-arbeid
 • Planering og graving
 • Meisling
 • Innmåling og Asbuilt dokumentasjon
 • Kartlegging av terreng og byggegrop med drone
 • Container-transport
 • Ledebil

Kontakt oss

Telefon: 48 32 4000
E-post: postmaster@o-hansen.no


Adresse:
Hydroveien 160, 4265 Håvik

Om oss

O. Hansen & Sønner AS leverer transport- og entreprenørtjenester på Karmøy og omegn. Vi har lang fartstid, og bred erfaring. En trygg og seriøs aktør, som vil sørge for at ditt oppdrag blir utført etter avtale.