1

Våre tjenester

Vi tilbyr blant annet:

 • Langtransport av ADR-gods, bulkmasser og stykkgods
 • Express-transport
 • Partilast
 • Lossing og lasting av bulkbåter
 • Industritjenester
 • Feiing av parkeringsplasser og langs veg
 • Brøyting, snørydding, salting og strøing
 • Grøfting og drenerings-arbeide
 • Planering og Graving
 • Meisling
 • Container-transport
 • Ledebil