HMS Politikk

O. Hansen & Sønner A/S har som høyeste prioritet å ivareta helse og sikkerhet hos alle personer som er involvert i våre aktiviteter, fra planlegging til gjennomføring. Vi arbeider for å ha en trygg og helsefremmende arbeidsplass, uten å ha negativ påvirkning på våre omgivelser og uten materielle skader.

HMS-IK

O. Hansen & Sønner A/S innehar systemer for Internkontroll, som hjelper oss å ha et aktivt HMS-arbeid, samtidig som et slikt system også er et godt verktøy for å dokumentere og kvalitetssikre vårt arbeide.

Kvalitetspolitikk

O. Hansen & Sønner A/S har som mål å være en foregangsbedrift innen sin virksomhet, både når det gjelder planlegging og utførelse. Vi skal være en foretrukken partner og arbeidsgiver innen våre fag.

Løsningsorienterte og dyktige ledere og medarbeidere i direkte dialog med kunden vil til enhver tid innfri kundens krav og forventninger.

O. Hansen og Sønner A/S er med  i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning med Achilles ID: 29379, og er godkjent for følgende tjenestegrupper:

3.05.08 Civil Works / Building Contracting Services

3.08.06 Disposal / Distribution and waste transport services etc.

achilles certificate